Seiten in anderer Sprache:

Druckansicht aufrufen:

Suchbegriff eingeben:

Hauptnavigation:

Unternavigation:

 

Polacy-Czesi-Niemcy w XXI wieku
Colloquium Opole 2017
W 500-lecie Reformacji.

Dziedzictwo, miejsce i przyszłość chrześcijaństwa.
Opole, 7-9 listopada 2017 r.

 

Międzynarodowe konferencje z cyklu „Colloquium Opole”, których pierwsze edycje organizowano jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku, gromadzą co roku w listopadzie naukowców, ekspertów i praktyków z Polski, Czech i Niemiec, a także innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej na interdyscyplinarne debaty, których celem jest wyrażenie polsko-niemiecko-czeskiej opinii na temat wybranych aspektów wspólnego dziedzictwa oraz aktualnie dyskutowanych w Europie problemów.

W 2014 i 2015 r. obrady „Colloquium Opole” wpisywały się w nurt obchodzonych wtedy ważnych rocznic oraz podejmowały aktualne wówczas problemy naszych relacji. W 2014 r. była to 10. rocznica wstąpienia Polski i Czech oraz innych krajów Europy Środkowowschodniej do Unii Europejskiej, a w 2015 r. – 70. rocznica zakończenia II wojny światowej. Dynamika wydarzeń na arenie międzynarodowej sprawiła jednak, że w obu przypadkach, dyskusję poszerzano o aktualne problemy, dotykające sferę wzajemnych stosunków i polityki europejskiej. W 2016 r. podjęto aktualny problem migracji.

W 2017 r., zainspirowani kolejną ważną dla Europy rocznicą 500-lecia Reformacji, pragniemy powrócić do zastanowienia się i analizy wartości kształtujących świat kultury europejskiej oraz ich wpływu na obecne nasze relacje. Pragniemy to uczynić w wypróbowanym gronie polsko-niemiecko-czeskim. Z drugiej strony, chcąc trafić do jak najszerszego grona odbiorców, poprzez wykorzystanie nowoczesnych mediów i przekaz internetowy pragniemy naszym spotkaniem i poruszaną problematyką zainteresować grupy nie uczestniczące w takich debatach.

Między innymi takie problemy podczas „Colloquium Opole 2017” chcielibyśmy omówić w  sześciu odsłonach:

· Refleksja nad znaczeniem Reformacji z perspektywy Kościołów chrześcijańskich. (sesja inauguracyjna w Ratuszu)

· Wizualizacja dziedzictwa kultury duchowej – (na marginesie wystawy pt. „Wierni w drodze, leśni kaznodzieje, dzieci w modlitwie. 500 lat protestantyzmu na Śląsku”). (Muzeum Śląska Opolskiego)

· Kulturowy i językowy opis i analiza śląskich zabytków poreformacyjnych (język, literatura, sztuka). (Muzeum Śląska Opolskiego)

· Debata nad współczesną rolą chrześcijaństwa w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego (w tym organizacji charytatywnych i wyznaniowych). (Instytut Śląski)

· Dyskusja panelowa o wyzwaniach i perspektywach stojących przed współczesnymi wyznaniami chrześcijańskimi w Polsce, Czechach i Niemczech. (Instytut Śląski)

Organizatorzy:

Ø  Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu
Ø  Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera / Uniwersytet im. Marcina Lutra w Halle
Ø  Uniwersytet Ostawski
Ø  Fundacja Konrada Adenauera
Ø  Muzeum Śląskie w Görlitz
Ø  Muzeum Śląska Opolskiego

Patronat:

p. Arkadiusz Wiśniewski, Prezydent Miasta Opola

Sekretarz konferencji
dr Agata Haas
 a.haas@instytutslaski.com
kom. 506 802 682

Konferencja dla przyszłych badaczy Śląska – 22-23.11.2017 w Herrnhut

Fundacja Kulturwerk Schlesien i Referent Kultury na Śląsk zapraszają na konferencję dla przyszłych badaczy, młodych naukowców z Niemiec i Polski, którzy badają historię, sztukę i historię kultury Śląska.

Celem konferencji jest wnikanie w badania które trwają jak i wspomaganie osobistych kontaktów między badaczami. W listopadzie 2016 odbyło się pierwsze spotkanie badaczy w tym samym celu co obecne spotkanie w Domu Gościnnym i Konferencyjnym Komensky w Herrnhut. Pozytywny oddźwięk 15 uczestników, którzy brali udział w zeszłorocznych spotkaniach, skłonił nas do ponownej organizacji konferencji. Kto jest zainteresowany udziałem w konferencji, jest proszony o zaprezentowanie swoich badań w postaci referatu o długości około 25 minut. Językiem konferencji jest język niemiecki.

Proszę zgłaszać się z tematami Państwa prac oraz z podaniem Państwa Placówki Oświatowej pod adresem : meyerht@t-online.de lub afranke@schlesisches-museum.de

 

III Zjazd Niemcoznawców Polskich

 

W ciągu czterech lat, jakie upłynęły od II Zjazdu Niemcoznawców Polskich w 2013 r., sytuacja polityczna tak w Polsce, jak i w Niemczech uległa istotnej zmianie, kształtując na nowo oblicze wzajemnych relacji między naszymi krajami. Biorąc pod uwagę zasięg przemian na poziomie społecznym i politycznym, można powiedzieć, że Niemcy stały się „wysoce dynamicznym przedmiotem badań”: powstały i urosły w siłę nowe partie polityczne (np. AfD), zarysowały się nowe i wyraźne podziały wśród Niemców na tle oceny polityki migracyjnej rządu federalnego, ale wróciły też pytania o rolę Niemiec w Europie (tzw. hegemonia Niemiec w Europie). Jest to bez wątpienia wyzwanie dla organizatorów i uczestników naszego Zjazdu, ale też zachęta do zdiagnozowania procesów zmian zachodzących w Niemczech, jak również stanu obecnych stosunków polsko-niemieckich.

Głównym celem Zjazdu jest umożliwienie interdyscyplinarnej dyskusji na temat procesów politycznych, społecznych i kulturowych w Niemczech, roli Niemiec w Europie, w stosunkach międzynarodowych oraz relacji polsko-niemieckich. Ponadto Zjazd będzie okazją do przeglądu polskich badań nad Niemcami oraz analizy kierunków obecnego niemcoznawczego dyskursu akademickiego. Do udziału w Zjeździe zapraszamy przedstawicieli ośrodków akademickich, think tanków oraz organizacji pozarządowych. Kładziemy szczególny nacisk na aktywność najmłodszego pokolenia badaczy. Z tego względu jednym z modułów Zjazdu będzie Interdyscyplinarne Forum Młodych Badaczy, skierowane przede wszystkim do doktorantów oraz studentów ostatnich lat studiów magisterskich.

Szczegółowe informacje na temat III Zjazdu Niemcoznawców pojawiać się będą na stronie internetowej:

 https://www.niemcoznawcy.pl/