Seiten in anderer Sprache:

Druckansicht aufrufen:

Suchbegriff eingeben:

Hauptnavigation:

Unternavigation:

Foto: hdpz.pl 

„Nauka i praca” – IV tom Archiwum Historii Mówionej

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej (DWPN) wydał kolejną część z cyklu wydawniczego Archiwum Historii Mówionej pod tytułem „Nauka i praca”. „W publikacji oddajemy głos dwudziestu osobom, które wspominają swoje lata szkolne i życie rodzinne zarówno przed II wojną światową, jak i po jej zakończeniu. Druga część książki to relacje dotyczące wykonywanej pracy na roli i w zakładach przemysłowych. We wspomnieniach osób starszych ta historia ożywa na nowo, pobudzając naszą wyobraźnię i pozwalając nam na zobrazowanie codziennego życia mieszkańców dawnego Górnego Śląska”, mówi Veronika Wiese, zastępca dyrektora DWPN w Gliwicach.

W publikacji przedstawione są relacje i wspomnienia z czasów edukacji od przedszkola po studia uniwersyteckie, które charakteryzują warunki nauczania zarówno przed jak i po II wojnie światowej, prezentują obok zajęć obowiązkowych także pozalekcyjne. Wśród rozdziałów dotyczących pracy znajdują się opisy zajęć na gospodarstwach rolnych, w zakładach przemysłowych i usługowych, bądź instytucjach. Opowieści respondentów sięgają od lat 30. XX w. niemal do współczesności.

W ramach projektu Historia Mówiona ukazały się publikacje: „Na powojennym Górnym Śląsku. Wspomnienia o wydarzeniach z lat 1945–1950”, „II Wojna Światowa we wspomnieniach mieszkańców Górnego Śląska” oraz „Zwyczaje i obyczaje Górnośląskie/ Życie religijne”. Publikacje można nabyć w biurach DWPN w Gliwicach i Opolu. Więcej informacji na stronie  www.hdpz.pl