Seiten in anderer Sprache:

Druckansicht aufrufen:

Suchbegriff eingeben:

Hauptnavigation:

Unternavigation:

Foto: www.krzyzowa.org.pl 

Międzynarodowe spotkanie Miejsc Pamięci w Krzyżowej

„Separacja i powiązanie: historyczne doświadczenia graniczne w Europie” pod tym mottem spotkają się od 29 marca do 1 kwietnia współpracownicy oraz woluntariusze miejsc pamięci i muzeów.

Seminarium Wschodnio- i Zachodnioeuropejskich Miejsc Pamięci w Krzyżowej skierowane jest do specjalistów i woluntariuszy z kręgów nauki i edukacji historyczno-politycznej. Gośćmi seminarium są historycy i współpracownicy miejsc pamięci, muzeów, centrów kształcenia, organizacji praw człowieka lub zajmujących się projektami dotyczącymi świadków historii.

Ideą   Seminarium Miejsc Pamięci jest stworzenie forum dla wzajemnego poznania oraz wymiany wiedzy i doświadczeń. Dyskutowane będą zagadnienia odmiennej narodowej, a także lokalnej narracji i jej wpływu na obecne zrozumienie historii XX wieku.

Seminaria   Miejsc Pamięci w Krzyżowej będzie tłumaczone na język polski, rosyjski, angielski i niemiecki.

Więcej informacji wraz z dokładnym programem seminarium można znaleźć na stronie: www.krzyzowa.org.pl

Foto: wt.uni.opole.pl  

Śląska muzyka organowa – Konferencja w Opolu

Koło Naukowe Studentów Muzykologii i Rada Doktorantów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej zapraszają na konferencję „Sztuka a sacrum. Śląska muzyka organowa”, która odbędzie się 6 kwietnia na wydziale teologicznym Uniwersytetu Opolskiego.

Panel studencko-doktorancki o charakterze interdyscyplinarnym obejmie problematykę związków pomiędzy dorobkiem kulturowym cywilizacji, manifestowanym przez dzieła artystyczne, a religiami.

Organizatorzy zachęcają do przedstawiania własnych propozycji referatów w ramach nakreślonej tematyki. Czas wystąpienia nie powinien przekraczać 15 minut.

Więcej informacji o konferencji dostępne są na stronie  www.dimk.diecezja.opole.pl