Seiten in anderer Sprache:

Druckansicht aufrufen:

Suchbegriff eingeben:

Hauptnavigation:

Unternavigation:

 

„Ucieczka od reformacji. Baptyści, schwenkfeldianie i pietyści między pd.-zach. Niemcami a Europą Wschodnią.”

W ramach obchodów jubileuszu 500-lecia Reformacji w dniu 27. X.2016 r. w Haus der Heimat des Landes Baden- Würtemberg w Stuttgarcie otwarto nową wystawę poświęconą konfliktom w łonie protestantyzmu. Zanim ostatecznie ugruntowała się nauka Kościoła luterańskiego, wśród protestantów dochodziło do ostrych sporów pomiędzy zwolennikami różnych prądów teologicznych.  Adaptacja, śmierć męczeńska lub emigracja –przed takimi wyborami stawali wierni, którzy nie zgadzali się z oficjalnie uznawanymi dogmatami wiary luterańskiej. Niektóre ugrupowania religijne decydowały się na emigracje, a pewne regiony stały się atrakcyjnymi docelowymi kierunkami dla uchodźców. W obu przypadkach południe Niemiec odegrało niepoślednią rolę. Caspar Szwenkfeld, baptysta Michael Sattler i wirtemberscy pietyści – wystawa pokazuje na ich przykładzie zjawisko migracji religijnych na obszarze południowych Niemiec i Europy Wschodniej. Ekspozycja i bogaty program wydarzeń towarzyszących trwać będą do 8 lipca 2017 r.

www.hdhbw.de

 

Granica i jej narracje: Zgorzelec i Görlitz 1945 do dziś

Pierwsza ekspozycja tej wystawy objazdowa prezentowana jest w Domu Kultury w Zgorzelcu od 8 do 20 grudnia 2016 r. W centrum uwagi wystawy znajduje się kultura pamięci o polsko-niemieckiej granicy od końca drugiej wojny światowej. Wystawa poszukuje odpowiedzi na pytanie o rolę, jaką odgrywała granica w życiu codziennym ludzi w podzielonym mieście nad Nysą w czasie komunizmu oraz o to jak pamiętają ją dzisiaj mieszkańcy w Zgorzelcu i Görlitz. Projekt powstał przy wsparciu Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki (PNFN) i Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.

 

Nadburmistrz Otto Wagner (1877-1962). Demokrata. Wizjoner. Ojciec Rodziny

Tę polsko- niemiecką wystawę można oglądać od 20 października 2016 r. do 12 stycznia 2017 r. w Vereinhaus Aktives Leben w Dreźnie. Wcześniej prezentowana we Wrocławiu i w Jenie, jest owocem współpracy z Muzeum Miejskim Wrocławia. Poświęcona jest znaczącej postaci w historii Wrocławia, nadburmistrzowi w latach 1919-1933. Pod kierunkiem Otto Wagnera dokonano we Wrocławiu szeregu reform w zakresie administracji i infrastruktury miasta, których efekty widoczne są do dziś. Władze nazistowskie pozbawiły go urzędu, a w 1934 r. zmuszony do opuszczenia miasta, podjął  decyzję o powrocie do Jeny. Ekspozycja w Dreźnie wpisuje się w kalendarz obchodów tegorocznej Europejskiej Stolicy Kultury i jest okazją do uczczenia osiągnięć osób, które wskutek wydarzeń historycznych po 1945 r. popadły w zapomnienie.

Wiecej Informacji:  www.ntkswroclaw.vdg.pl www.dpg-sachsen.de

 

Niemcy nie przyszli... w galerii Kunsthaus w Dreźnie

„Die Deutschen kamen nicht- Niemcy nie przyszli – The Germans Did Not Come“ ” to niemiecka edycja wystawy „Niemcy nie przyszli” (od 19 grudnia 2014 r. do 23 lutego 2015 r. w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu), która prezentowana jest w galerii Kunsthaus Dresden między 19 listopada 2016 a 5 marca 2017 roku. Wydarzenie stanowi część programu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Tytuł wystawy odnosi się w przewrotny sposób do rozpowszechnionej wśród mieszkańców Wrocławia (jeszcze długo po wojnie) obawy o powrót do miasta Niemców i bezpośrednie tego następstwa – utratę majątku, przestrzeni życiowej, kolejne przesiedlenie. Wystawa opowiada o niemieckich śladach, o (nie)obecności Niemców w polskiej pamięci zbiorowej.

www.wroclaw2016.pl/niemcy-nie-przyszli