Seiten in anderer Sprache:

Druckansicht aufrufen:

Suchbegriff eingeben:

Hauptnavigation:

Unternavigation:

 

Śląska epopeja Szczepana Twardocha

W wydawnictwie Rowohlt ukazał się niemiecki przekład powieści „Drach” Szczepana Twardocha, głos polskiego pisarza z Górnego Śląska w dyskusji o śląskiej tożsamości. W Polsce książka została finalistką Nagrody Literackiej Nike 2015, a w Niemczech pisarz i tłumacz jego powieści Olaf Kühl zostali uhonorowani nagrodą literacką Brücke Berlin 2016. Saga opowiada tragiczne dzieje kolejnych pokoleń rodziny Magnor i Gemander na przestrzeni ponad stu lat. Czas powieści, zdominowany przez okres XX- wiecznych wojen i powstań, został zdekonstruowany, główne wątki rozgrywają się równocześnie. Mieszają się granice, języki i tożsamości- polska, niemiecka i śląska. Zresztą, dla Ślązaków z „Dracha” narodowość jest kwestią wyboru. Tytułowy drach, który jest wszystkim i wszędzie, uosabia śląski los.

Szczepan Twardoch, „Drach”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2014; 400 stron, ISBN: 978-83-08-05431-4

 

Laudes Silesiae. Panegiryki doby humanizmu sławiące Śląsk i miasta śląskie.

Już renesansowi humaniści końca 16 wieku sławili wierszem i prozą miasto swego urodzenia, czego przykładem jest też twórczość ze Śląska i o Śląsku. Przedstawione utwory pochwalne o Śląsku, Wrocławiu i „Śląskim Olimpie” czyli Górze Ślęży (łac. Sabothus) ukazały się w oryginalnej wersji łacińskiej i w nowym przekładzie Bernharda Kytzlera, filologa klasycznego i znawcy łaciny nowożytnej wraz objaśnieniami i osadzeniem tekstów w kontekście historyczno- literackim. Dawni poeci i prozaicy używają metafor według klasycznych wzorów, składając hołd swej małej ojczyźnie. Czytelnik otrzymuje kolekcję relewantnych tekstów, świadectw czasu minionego i nieprzemijającej miłości do Śląska i Wrocławia. Do publikacji dołączono artykuł poświęcony wrocławskiemu ogrodowi Laurentiusa Scholza.

Wydawnictwo zawiera następujące artykuły:

  • Śląsk, „ziemia obiecana”- zamiast słowa wstępnego (s. 9)
  • Salomona Frencela „Mowa o trojakiej małej ojczyźnie” z 1594 r. (s. 11-22)
  • „Sabothus” Franza Fabera (s. 25-38)
  • Zachód słońca Acidaliusa (s. 39-45)
  • Cesarz Rudolf II Habsburg i wrocławska brama triumfalna w wierszu podróżnym Sigemunda (s. 47-55)
  • Poemat Corvinusa dla Kopernika (s. 57-68)
  • Pochwała Wrocławia autorstwa Eliasa Freudenberga (s. 69-84)
  • Floralia Wratislaviensia (s. 85-90)

Bernhard Kytzler: Laudes Silesiae. Panegiryki doby humanizmu sławiące Śląsk i miasta śląskie. Verlag: Stiftung Kulturwerk Schlesien; Gebundene Ausgabe: 92 Seiten; ISBN-10: 3929817071

 

Album z przedwojennymi pocztówkami Wrocławia

"Niezwykła codzienność" to album zawierający 356 pocztówek ze znakomitego zbioru Mariusza Kotkowskiego z okresu złotego wieku pocztówki, dwudziestopięciolecia poprzedzającego pierwszą wojnę światową. Album ukazuje ulice i place Wrocławia: od Starego Miasta przez Przedmieście Oławskie, Piaskowe, Odrzańskie, Mikołajskie, Świdnickie po Przedmieście Strzelińskie. Ta najnowsza propozycja wydawnictwa Via Nova przeznaczona jest dla nie tylko dla miłośników Wrocławia i kolekcjonerów pocztówek. Zawarte w niej szczegółowe opisy reprezentacyjnych placów i ulic, kamienic mieszczańskich, kawiarni, sklepów i  zakładów rzemieślniczych to owoce kilkuletniej kwerendy autora we wrocławskich archiwach i zbiorach bibliotecznych.

Mariusz Kotkowski, Niezwykła codzienność. Ulice i place Wrocławia na dawnej pocztówce, 256 strony, Wydawnictwo Via Nova

 http://www.vianova.pl/