Seiten in anderer Sprache:

Druckansicht aufrufen:

Suchbegriff eingeben:

Hauptnavigation:

Unternavigation:

21. Seminarium Śląskie „Migracja z perspektywy śląskich, niemiecko-polskich i europejskich doświadczeń”

Tegoroczne seminarium organizowane przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z partnerami odbędzie się w dniach 26 do 28 października w pałacu w Kamieniu Śląskim. Tematami przewodnimi są następujące kwestie: historia migracji- migracje ze Śląska i na Śląsk (z perspektywy niemieckiej i polskiej) oraz współczesne procesy migracyjne w Europie. Podjęta zostanie również próba wyjaśnienia trudnej terminologii związanej z fenomenem migracji.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 maja na adres:

 patrycja.wiencek@haus.pl

Doświadczenie polsko-niemieckie jako wyzwanie dla edukacji obywatelskiej. 25 lat Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy

To temat polsko- niemieckiej konferencji, która odbędzie się w dniach od 6 do 7 maja 2016 r. w Krzyżowej. Organizatorzy konferencji, Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, chcą pokusić się o refleksję, na ile historia polsko-niemieckiego pojednania, szczególnie w Krzyżowej, może być efektywniej wykorzystywana w edukacji obywatelskiej i historycznej. Intencją konferencji jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń podmiotów realizujących projekty edukacyjne, głównie z województwa dolnośląskiego i kraju związkowego Saksonii.

Informacje o konferencji znajdują się na stronie Fundacji Krzyżowa:
 http://www.krzyzowa.org.pl/index.php/en/component/content/article/44-home/1000-polsko-niemiecka-konferencja-dowiadczenie-polsko-niemieckie-jako-wyzwanie-dla-edukacji-obywatelskiej-25-lat-traktatu-o-dobrym-ssiedztwie-i-przyjaznej-wspopracy

Fragment malowidła z Kościoła Pokoju w Świdnicy. Foto: M. Marx 

Efekt Lutra w Europie Wschodniej. Historia, Kultura, Pamięć.

To tytuł międzynarodowej konferencji, którą w Berlinie zorganizowało Niemieckie Muzeum Historyczne wraz z Federalnym Instytutem ds. Kultury i Historii Niemców we Wschodniej Europie (Oldenburg). W dniach 8 do 10 marca doszło do spotkania naukowców z Niemiec, Polski, Węgier i Estonii, podczas którego podejmowano problematykę fenomenu ruchu reformacyjnego w Europie Środkowo- Wschodniej w perspektywie interdyscyplinarnej. Wystąpienia zostały podzielone tematycznie na pięć sekcji. Szczególny akcent położony został na recepcję nauki Lutra w okresie nowożytnym w kontekście dyskursu międzykonfesyjnego, tożsamości narodowych, piśmiennictwa, architektury i sztuki. Ostatnia sekcja poświęcona została oddziaływaniu idei reformacji w XIX wieku oraz w protestanckiej kulturze pamięci na obszarze Europy Środkowo- Wschodniej obecnie. Prof. Joachim Bahlcke ze Stuttgartu wygłosił referat „Przemyt książek. Dystrybucja biblii, śpiewników i luterańskiej literatury budującej na potrzeby protestantów Środkowo- Wschodniej Europy w dobie kontrreformacji”. Prof. Jan Harasimowicz z Uniwersytetu Wrocławskiego przedstawił aktualny stan badań nad protestanckim budownictwem kościelnym w Środkowo- Wschodniej Europie.

Konferencja stanowi wstęp do wielkiej wystawy jubileuszowej „Efekt Lutra. 500 lat protestantyzmu na świecie”, którą Niemieckie Muzeum Historyczne zaprezentuje  w marcu 2017 r. w Martin- Gropius- Bau.

 https://www.dhm.de/ausstellungen/vorschau/der-luthereffekt.html

 

 

14. Seminarium Wschodnio- Zachodnioeuropejskich Miejsc Pamięci w Krzyżowej

Temat tegorocznego seminarium w Krzyżowej w dniach od 9 do 12 marca brzmiał: „Pojednanie z przeszłością? Rola ruchu oporu i kolaboracji w pamięci i narracji historycznej różnych narodów”. Podczas konferencji rozważano trudne kwestie prawd historycznych zawarte w życiorysach ofiar i sprawców. Dzięki obecności licznego grona przedstawicieli różnych krajów europejskich można było ukazać na przykładach kwestie polityki i prawdy historycznej, prowadzących niejednokrotnie do konfliktów. Plusem konferencji były przykłady praktycznych działań i doświadczeń instytucji i stowarzyszeń na rzecz miejsc pamięci, które podporządkowane są różnym konceptom i celom oraz prezentacje ich pracy pedagogicznej,

Seminarium miało charakter międzynarodowy i prowadzone było w języku polskim, rosyjskim, angielskim i niemieckim.