Seiten in anderer Sprache:

Druckansicht aufrufen:

Suchbegriff eingeben:

Hauptnavigation:

Unternavigation:

BIELSKO-BIAŁA / BIELITZ-BIALA

MUZEUM W BIELSKU-BIAŁEJ / MUSEUM IN BIELITZ-BIALA

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Z dziejów miasta i zamku - Wystawa archeologiczno-historyczna; Salon muzyczny; Wystawa etnograficzna; Wystawa sztuki XIV-XVII w.; Galeria Malarstwa XIX i XX w.; Gabinet Pana, Damski salonik; Lapidarium; Sala sztuki dawnej, Fałatówka/
Aus der Stadt- und Schlossgeschichte - Ausstellung zur Geschichte und Archäologie der Stadt; Musiksalon; Ethnografische Ausstellung; Kunstausstellung des 14. - 17. Jhrs.; Gemäldegalerie des 19. und 20. Jrs.; Arbeitszimmer des Herrn, bürgerlicher Salon der Dame; Lapidarium; Saal der alten Kunst, Fałatówka

Muzeum w Bielsku-Białej
ul. Wzgórze 16
PL 43-300 Biełsko-Biala
 www.muzeum.bielsko.pl
(Mo - geschlossen, Di 9-15 Uhr, Mi/Fr 9–16 Uhr, Sa/So 9–15 Uhr)

STARA FABRYKA/ ALTE FABRIK

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Maszyny i urządzenia pracujące w przędzalniach wełny / Maschinen und Geräte in Woll-Spinnereien

Widoki dawnych fabryk Bielska, Białej i okolic z 1870 roku / Ansichten früherer Fabriken in Bielitz, Biala und Umgebung aus dem Jahre 1870

Zespół maszyn do wyrobu kapeluszy, maszyny służące do wykańczania tkanin, dawne pralnice, magle i maszyny do szycia / Maschinen zur Hutherstellung, Hilfsmaschinen zur Stoffverarbeitung, alte Waschmaschinen, Mangeln und Nähmaschinen

Muzeum Techniki i Włókiennictwa
ul. Sukiennicza 7
PL 43-300 Biełsko-Biala

MUZEUM DOM TKACZA / MUSEUM TUCHMACHERHAUS

Wystawa stała / Dauerausstellung

„Od sukna po jedwab. Stroje ludowe ze zbiorów Działu Etnografii Muzeum w Bielsku-Białej”.
„Vom Tuch bis hin zur Seide. Volkstrachten aus den Sammlungen der Abteilung für Ethnografie des Museums in Bielitz-Biala.“

Dom i warsztat sukienniczego /
Tuchmacherhaus und Werkstatt

Muzeum Dom Tkacza
ul. Sobieskiego 51
PL 43-300 Biełsko-Biala

BOLESŁAWIEC / BUNZLAU

MUZEUM CERAMIKI / KERAMIKMUSEUM

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Ekspozycja bolesławieckiej ceramiki do 1945 r.; Ekspozycja bolesławieckiej ceramiki po 1945 roku; Bolesławieckie plenery ceramiczno-rzeźbiarskie; Wystawa Stała Działu Historii Miasta/
Bunzlauer Ausstellung der Keramik vor 1945; Bunzlauer Ausstellung der zeitgenössischen Keramik seit 1945; Ergebnisse der Keramik-Kunst-Workshops; Dauerausstellung der Abteilung für Geschichte der Stadt

Muzeum Ceramiki
ul. Mickiewicza 13
PL 59-700 Bolesławiec
 www.muzeum.boleslawiec.net
(Di-Sa 10-16, So 11-16 Uhr)

Dział Historii Miasta
ul. Kutuzowa 14
PL 59-700 Bolesławiec
(Di-Sa 10-16, So 11-16 Uhr)

BOLKÓW / BOLKENHAIN

MUZEUM KARKONOSKIE, ODDZIAŁ ZAMEK W BOLKOWIE / RIESENGEBIRGSMUSEUM, ABT. BURG BOLKENHAIN

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Budownictwo obronne Księstwa Świdnicko-Jaworskiego/ Wehrbauten im Herzogtum Schweidnitz-Jauer

Muzeum Karkonoskie
ul. Bolka
PL 59-420 Bolków
 www.muzeumkarkonoskie.pl
 www.zamek-bolkow.info.pl
(od 1 października do 30 kwietnia: wt - pt 9-15.30/ vom 1. Oktober bis zum 30. April: Di-Fr 9-15.30 Uhr, sob.-ndz.: 9 - 15.30/ Sa-So: 9-15.30 Uhr)

BRZEG / BRIEG

MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH / MUSEUM DER SCHLESISCHEN PIASTEN

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Sztuka śląska XV - XVIII w. ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu; Z tradycji i przeszłości Piastów Śląskich; Memoriae Piastorum Principum Silesiae;
Paradne zbroje i ubiór Piastów Śląskich XIII – XVII w.; Blask lampy naftowej; Komody meble dla wygody - ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu i Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu/
Schlesische Kunst des 15. - 18. Jh. aus den Sammlungen des Nationalmuseums Breslau; Aus der Tradition und der Vergangenheit der schlesischen Piasten; Festliche Rüstungen und Kleidungen der Schlesischen Piasten (13. - 17. Jh.); Im Schein der Petroleumlampen; Kommoden - Möbel für Komfort und Bequemlichkeit - aus den Sammlungen des Nationalmuseums Breslau und des Museums der schlesischen Piasten in Brieg

Malowane dzieje Polski - obraz ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu; BITWA POD GRUNWALDEM - kolekcja prywatna - Jana Styki - malowany poemat narodowy/
Gemalte Geschichte Polens- Bild aus den Sammlungen des Nationalmuseums Breslau;
SCHLACHT BEI TANNENBERG - aus einer Privatsammlung - Jan Stykas gemaltes Nationalepos

Muzeum Piastów Śląskich
Plac Zamkowy 1
PL 49-300 Brzeg
 www.zamek.brzeg.pl
(wt- ndz godz. 10-17/ Di-So 10-17 Uhr)

BYSTRZYCA KŁODZKA / HABELSCHWERDT

MUZEUM FILUMENISTYCZNE / STREICHHOLZMUSEUM

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Historia niecenia ognia; Świat etykiet; Bystrzyca Kłodzka - oblicza miasta; Zaczarowany świat zapałek; Mleczko w Muzeum/
Die Geschichte des Feuermachens; Streichholzschachteln und - Etiketten aus der ganzen Welt; Habelschwerdt - verschiedene Ansichten der Stadt;
Verzauberte Streichholz-Welt-Galerie; Satirezeichnungen von Andrzej Mleczko;

Muzeum Filumenistyczne
Mały Rynek 1
PL 57-500 Bystrzyca Kłodzka
 www.muzeum.filumenistyka.pl
(wt-sob godz. 8-16, ndz 10-15/ Di-Sam 8-16 Uhr, Son 10-15 Uhr)

BYTOM / BEUTHEN

MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE / OBERSCHLESISCHES MUSEUM

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Przyroda Górnego Śląska - Lasy; Z życia ludu śłąskiego XIX-XX w.; Galeria malarstwa polskiego; Przyroda Górnego Śląska. Wody i mokradła/
Die Natur Oberschlesiens - Wälder; Aus dem Leben des einfachen Volkes im Schlesien des 19. und 20. Jhs.; Polnische Malerei;
Die Natur Oberschlesiens - Gewässer und Sumpfgebiete

Muzeum Górnośląskie
pl. Jana III Sobieskiego 2
PL 41-902 Bytom 
www.muzeum.bytom.pl

(wt/czw/pt godz. 9-15, śr godz. 10-18, sob godz. 11-16, niedz. i święta godz. 11-15/ Di/Do/Fr 9-15, Mi 10-18, Sa 11-16, Sonn- und Feiertage 11-15 Uhr)

CHOJNÓW / HAYNAU

MUZEUM REGIONALNE W CHOJNOWIE / HAYNAUER REGIONALMUSEUM

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Renesansowe sgraffita z dworu Schellendorfów z Zagrodna / Broń biała i palna / Historia Chojnowa od czasów najdawniejszych do końca XIX w. / Dawne ślusarstwo i kowalstwo / Lapidarium (Kamienarka XIV-XIX w.) / Kolekcja XVI-wiecznych kafli / Chojnowskie Organizacje Cechowe / Relikty dawnego założenia zamkowego z końca XIII w.

Renaissance-Sgraffiti vom Schloss der Schellendorf aus Adelsdorf / Blank- und Feuerwaffen / Die Geschichte Haynaus von der frühen Neuzeit bis zum Ende des 19. Jh. / Das alte Schlosser- und Schmiedehandwerk / Lapidarium / Sammlung von Kacheln aus dem 16. Jh. / Die Haynauer Zünfte / Relikte vom alten Schlossbau Ende des 13. Jh.

Muzeum Regionalne w Chojnowie

pl. Zamkowy 3
PL 59-225 Chojnów
 www.muzeum-.chojnow.eu
(wt-pt- godz 8-16, sob-ndz godz. 11-16/ Di-Fr 8-16, Sa-So 11-16 Uhr)

CHORZÓW / KÖNIGSHÜTTE

MUZEUM W CHORZOWIE / MUSEUM KÖNIGSHÜTTE

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Z dziejów pieniądza. Polska - Śląsk / Die Geschichte des Geldes. Polen - Schlesien

Muzeum w Chorzowie
ul. Powstańców 25
PL 41-500 Chorzów
 www.muzeum.chorzow.pl
(wt/czw/pt - godz. 9-15, śr - godz. 9-17, sob-ndz i święta - godz. 10-14/
Di/Do/Fr 9-15, Mi 9-17, Sa/Sonn- und Feiertage 10-14 Uhr)

CIESZYN / TESCHEN

MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO / MUSEUM DES TESCHENER SCHLESIENS

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Na skrzyżowaniu dziejów i kultur; Sztuka gotyku i renesansu/
/Im Schnittpunkt der Geschichten und Kulturen; Kunst der Gotik und Renaissance

Muzeum Śląska Cieszyńskiego
ul. T. Regera 6
PL 43-400 Cieszyn
 www.muzeumcieszyn.pl
(wt/czw/pt/sob - godz. 10-14, śr- godz. 12-16, ndz - godz. 10-14,
Di/Do/Fr/Sa 10-14, Mi 12-16, So 10-14 Uhr)

COTTBUSS

STIFTUNG FÜRST-PÜCKLER-MUSEUM PARK UND SCHLOSS BRANITZ

Dauerausstellungen/ Wystawy stałe

„...alles ist anders als an anderen Orten, phantastisch, überraschend märchenhaft“ Hermann Fürst von Pückler-Muskau (1785-1871)/
 „… wszystko jest inne niż w innych miejscach, fantastyczne, zaskakująco bajeczne” Książę Hermann von Pückler-Muskau (1785-1871)

„Carl Blechen ( 1798-1840) Genie der Farbe. Maler des Lichts.“Der Landschaftsmaler Carl Blechen war ein Meister seines Genres. Nicht zuletzt die Wiedergabe exzellenter Licht- und Farbeffekte der Natur machten ihn zu einem der bedeutendsten Künstler des 19. Jahrhunderts./
„Carl Blechen (1798-1840) Geniusz koloru. Malarz światła.” Malarz – pejzażysta Carl Blechen był mistrzem swojego gatunku. To przede wszystkim dzięki przedstawianiu wspaniałych efektów światła i koloru przyrody uchodzi za jednego z najwybitniejszych artystów XIX w.

»Fürst Pücklers Welt – Lebenskunst und Landschaftskunst«- Die Ausstellung beleuchtet das Leben und Schaffen des Fürsten Pückler und präsentiert in fünf Themenbereichen: den tollen Pückler, Pückler auf Reisen, Pückler und die Gesellschaft, Pückler den Gärtner und Pückler heute./
„Świat Księcia Pückler – sztuka życia i pejzażu” – wystawa rzuca światło na życie i twórczość Księcia Pückler i prezentuje je w pięciu obszarach tematycznych: wspaniały Książę Pückler, Pückler w podróży, Pückler i towarzystwo, Pückler- ogrodnik i Pückler dzisiaj.

Marstall »Auf der Suche nach dem versteinerten Prinzen«/ "W poszukiwaniu księcia zamienionego w kamień."

Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz
Besucherzentrum auf dem Gutshof
Robinienweg 5
03042 Cottbus
 www.pueckler-museum.de 

Öffnungszeiten/ godziny otwarcia
1. Nov. - 28. März Di/Son 11-17 Uhr/ 1.11. - 28.03. wt/ndz godz. 11-17

DUSZNIKI ZDRÓJ / BAD REINERZ

MUZEUM PAPIERNICTWA / PAPIERMUSEUM

Wystawa stała / Dauerausstellung

Historia papieru i papiernictwa na świecie, w Polsce i na Śląsku / Geschichte des Papiers und der Papierherstelllung (Welt, Polen, Schlesien)

Muzeum Papiernictwa                
ul. Kłodzka 42
PL 57-340 Duszniki-Zdrój
 www.muzpap.pl
(listopad - kwiecień wt-ndz. godz. 9-15/ XI-IV Di-So 9-15 Uhr)

DZIERŻONIÓW / REICHENBACH IM EULENGEBIRGE

FUNDACJA BEITEINU-CHAJ 2004/ STIFTUNG BEITEINU-CHAJ 2004

Fundacja Beiteinu-Chaj 2004
Prezes Rafael Blau
ul. Zacisze 4
52-200 Dzierżoniów
 http://pl.synagoguefund.com/

SOWIOGÓRSKIE MUZEUM TECHNIKI / TECHNIKMUSEUM DES EULENGEBIRGES

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Parowozownia Dzierżoniow; Folwark Dieriga w Bielawie; Kopalnia „Silberloch“/Dampflokschuppen Reichenbach; Gutshof Dierig in Langenbielau; Bergwerk „Silberloch“

UWAGA: działalność obiektu czasowo zawieszona!/ ACHTUNG! das Museum ist vorübergehend geschlossen.

Sowiogórskie Muzeum Techniki 
ul. Sienkiewicza 19
PL 58-200 Dzierżoniów


ERKNER

GERHART HAUPTMANN MUSEUM

Dauerausstellung/ Wystawa stała

Gerhart Hauptmann - Leben und Werk/
Gerhart Hauptmann - życie i twórczość

Gerhart Hauptman Museum
Gerhart-Hauptmann-Straße 1-2
15537 Erkner
 www.hauptmannmuseum.de
(Di-So 11-17 Uhr)

 

FRÝDEK-MÍSTEK / FRIEDECK

 

MUZEUM BESKYD FRÝDEK MÍSTEK / MUSEUM DER BESKIDEN IN FRIEDECK

 

Wystawy stałe / Dauerausstellungen

Zámecký okruh /Schlossrundgang
Beskydy, příroda a lidé / Beskiden, Natur und Mensch
Frýdek a Místek / Friedeck und Místek
Frýdek - Mariánské poutní místo / Friedeck – eine Marienwalfahrtstätte
Lenka Kovalová - Zastavení na cestě / Auf der Reise gefunden
Památník Óndry Łysohorského/ Erinnernugen und andenken von Óndra Łysohorsky

 

Muzeum Beskyd Frýdek Místek
Hluboká 66
CZ 738 01 Frýdek-Místek
 http://www.muzeumbeskyd.com/ 
(Di/Mi/Fr 8-12, 12.30-16, Do 8-12, 12.30-17, Sa/So/Feiertag 13-17 Uhr)